Đoàn Khảo sát xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 01/2016/NĐ-CP làm việc tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 22/07/2019
Ngày 20/7/2019, Đoàn khảo sát do ông Trần Hải Nam-Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH)-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH thành phố Đà Nẵng ...

Ngày 20/7/2019, Đoàn khảo sát do ông Trần Hải Nam-Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH)-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH thành phố Đà Nẵng về việc khảo sát, đánh giá Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Tham gia Đoàn khảo sát còn có các ông, bà đại diện các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Y tế; đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và một số thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định.

Về phía địa phương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, LĐTBXH, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND; lãnh đạo BHXH thành phố, các phòng Nghiệp vụ và BHXH quận Hải Châu.

Toàn cảnh Buổi làm việcChủ trì Buổi làm việc

Thay mặt BHXH thành phố Đà Nẵng, ông Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH thành phố, báo cáo Đoàn Khảo sát về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 01/2016/NĐ-CP từ 2015 đến nay, trong đó, tập trung vào đánh giá về chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành phố và các đơn vị trực thuộc; về cơ cấu tổ chức và biên chế; về cơ cấu tổ chức và biên chế; về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ngành ở địa phương;...

 

Ông Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH thành phố báo cáo Đoàn Khảo sát


        Trên cơ sở thực hiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời gian qua, BHXH thành phố Đà Nẵng đề xuất cơ bản giữ nguyên như Nghị định 01/2016/NĐ-CP, đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung, cụ thể:

       -  Bổ sung nhiệm vụ tổ chức thực hiện giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng để thực hiện cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ-TW, hướng tới mục tiêu "Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%; Giai đoạn đến năm 2025, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%; Giai đoạn đến năm 2030, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%". Trên cơ sở đó, thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng theo chủ trương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 về việc Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

       -  Bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành chi BHXH, BHYT, BHTN để góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ BHXH và bội chi quỹ BHYT (thanh tra cả thu và chi BHXH, BHYT, BHTN).


      - Sáp nhập Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng BHXH thành phố, vì trong thời gian gần đây, ngành BHXH đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính.

       -  Chuyển nhiệm vụ thu nợ của Phòng Khai thác và Thu nợ về Phòng Quản lý thu,  vì công tác thu và thu nợ cùng một nghiệp vụ, đối tượng cần tập trung lại để một đầu mối theo dõi đôn đốc không để hai bộ phận theo dõi như hiện nay.

        - Kiện toàn Phòng Khai thác và Thu nợ trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ tuyên truyền thuộc Văn phòng BHXH thành phố, để đảm bảo thực hiện tốt chức năng truyền thông gắn liền với mở rộng đối tượng tham gia theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH - Bộ LĐTBXH, Trưởng đoàn

phát biểu Kết luận

Phát biểu Két luận Buổi làm việc, Ông Trần Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH - Bộ LĐTBXH, Trưởng đoàn đã ghi nhận những ý kiến tham gia, nhất là việc xây dựng cơ chế, quy định cụ thể, làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong chỉ đạo, lãnh đạo tại địa phương; cơ chế, phương thức tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện của các sở, ngành; việc đảm bảo nguyên tắc một chức năng, nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính; việc phân cấp, phân quyền cho địa phương; các giải pháp đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc phát sinh ngày càng tăng nhưng biên chế giảm;...

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Buổi làm việc:


BBT

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,060 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 336 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,521 Tháng trước: - Tháng này: 64,977 Đang trực tuyến: 2