Xây dựng Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm

Ngày đăng: 24/07/2019
Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương...

Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đến nay, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ… Đồng thời, đã cơ bản hoàn thành nâng cấp CSDL quốc gia về TTHC, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, DN để triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia- dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 9/2019 và vận hành chính thức trong tháng 11/2019.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng đang tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, 100% bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ TP.HCM) đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17.

Qua triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, từ 12/3 đến 21/7/2019 đã có 68.257 văn bản gửi và 203.553 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 62/95 bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành; cung cấp 157.000 chứng thư số cho 86/95 bộ, ngành, địa phương và 314/431 lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh, 84/95 cơ quan đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả đầu tiên và tích cực là đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Cùng với đó, khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử từng bước hoàn thiện; các bất cập, khó khăn trong cơ chế đầu tư, dịch vụ CNTT dần được tháo gỡ…

“Tuy vậy, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn vào các tồn tại, hạn chế”- Thủ tướng nói và chỉ rõ: Số lượng dịch vụ công trực tuyến có tăng lên, nhưng tỉ lệ thực hiện còn thấp, hiệu quả chưa cao. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn khá thấp, địa phương đạt tỉ lệ 15%; còn các bộ, ngành đạt gần 29%. Mục tiêu đến hết năm 2019 có khoảng 30% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 sẽ khó đạt, nếu chúng ta không thúc đẩy quyết liệt việc này. Tiến độ xây dựng CSDL quốc gia làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, đặc biệt là CSDL dân cư.

Về nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng, là do thiếu sự lãnh đạo tập trung nên các bộ, ngành, địa phương dùng nhiều phần mềm nền tảng, CSDL khác nhau, dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ. An ninh, an toàn mạng tuy được quan tâm, nhưng hiện còn nhiều vấn đề cần lo… Do vậy, việc xây dựng Chính phủ điện tử phải là giải quyết bốn mối quan hệ, gồm hai quan hệ với bên ngoài (Chính phủ với người dân, Chính phủ với DN) và hai quan hệ nội bộ (giữa các cơ quan Chính phủ với nhau, giữa Chính phủ với CBCC).

Vì thế, Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, phải sử dụng hình thức đối tác công- tư một cách chặt chẽ. Đồng thời, giao Bộ TT-TT chủ trì đề xuất các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử và phương án đầu tư hay thuê dịch vụ để trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó ưu tiên làm trước các dịch vụ công thiết yếu với người dân, DN. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng, sớm đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 11/2019.

“Cơ quan, địa phương nào, cá nhân nào không làm, bàn lùi, làm chậm phải được báo cáo lên Thủ tướng để kiểm điểm, nhắc nhở, đôn đốc và xử lý thì công cuộc này mới thành công”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Nam Điền

Báo cáo tại hội nghị, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, CSDL mà Ngành đang quản lý là 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 363.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 12,87 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 84,48 triệu người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ 89% dân số. Tuy nhiên, để CSDL của BHXH Việt Nam trở thành CSDL quốc gia, hệ thống các CSDL của Ngành cần được tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa và phải xây dựng hành lang pháp lý nhằm quản lý được hiệu quả.

 Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,166 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 442 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,627 Tháng trước: - Tháng này: 65,083 Đang trực tuyến: 24