Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

Ngày đăng: 09/09/2019
Ngày 06 tháng 9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch số 1373/KH-BHXH tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025...

Ngày 06 tháng 9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch số 1373/KH-BHXH tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, hướng đến xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp và nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

 

Viên chức phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

 BHXH thành phố hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH

Theo Kế hoạch 1373/KH-BHXH, nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp”, tập trung vào: thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH; thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ vào nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của đơn vị; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; xây dựng và giữ gìn đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua đối với công chức, viên chức, người lao động là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh của công chức, viên chức, người lao động BHXH thành phố lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện: chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tác phong chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Kế hoạch 1373/KH-BHXH cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH thành phố và được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025./.

 

                                                              Tin và ảnh: Thu Nguyệt-Phi Hùng

Tin liên quan

Lượt truy cập: 727,288 Hôm qua: 2,025 - Hôm nay: 1,350 Tuần trước: 14,950 - Tuần này: 8,117 Tháng trước: 74,593 - Tháng này: 76,707 Đang trực tuyến: 4