Hướng đến Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V

Ngày đăng: 30/09/2019
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Hướng dẫn số 3641/HD-BHXH ngày 27/9/2019 Tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V...

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Hướng dẫn số 3641/HD-BHXH ngày 27/9/2019 Tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V


\Cụm Thi đua số IV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng

6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hướng dẫn 3641/HD-BHXH nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch số 1984/KH-BHXH ngày 10/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đạ hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V. Theo đó, cấp cơ sở bao gồm BHXH cấp huyện, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH cấp tỉnh sẽ tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” trước ngày 30/01/2020; BHXH cấp tỉnh, Khối cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” trước ngày 30/4/2020; “Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH” sẽ được tổ chức vào Quý III/2020.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị, Đại hội, là: Thông qua việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đề ra các giải pháp đổi mới thi đua khen thưởng trong thời gian tới;…

Theo số lượng phân bổ, BHXH thành phố Đà Nẵng được bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V./.

BBT

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 896,876 Hôm qua: 454 - Hôm nay: 816 Tuần trước: 4,031 - Tuần này: 1,270 Tháng trước: 48,493 - Tháng này: 40,678 Đang trực tuyến: 4