BHXH Việt Nam hướng dẫn TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

Ngày đăng: 24/10/2019
Sáng nay 24/10/2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Công văn 3974/BHXH-PC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Sáng nay 24/10/2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Công văn 3974/BHXH-PC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

(Bộ phận Một cửa BHXH thành phố - Số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh

phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Như tin đã đưa, ngày 07/10/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Để triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai: (1) Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, niêm yết Danh mục TTHC và nội dung cụ thể của từng TTHC theo quy định hiện hành (2) Xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận, giải quyết 09 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện (3) Bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện đáp ứng tiêu chuẩn quy định (4) Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ động rà soát, đề xuất các TTHC khác có thể thực hiện liên thông hoặc đề xuất bổ sung các TTHC khác có thể tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, báo cáo BHXH Việt Nam và UBND cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ (5) Lồng ghép nội dung báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện vào Báo cáo BHXH Việt Nam tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng quý.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/12/2019.

Chi tiết Văn bản, Bạn đọc có thể xem tại đây/.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 876,219 Hôm qua: 1,083 - Hôm nay: 419 Tuần trước: 5,263 - Tuần này: 4,871 Tháng trước: 50,584 - Tháng này: 33,664 Đang trực tuyến: 10