Ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc

Ngày đăng: 01/11/2019
Giám đốc BHXH thành phố vừa ký ban hành Quyết định 459/QĐ-BHXH ngày 31/10/2019 về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của BHXH thành phố Đà Nẵng

Giám đốc BHXH thành phố vừa ký ban hành Quyết định 459/QĐ-BHXH ngày 31/10/2019 về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của BHXH thành phố Đà Nẵng

 

Bộ phận Một cửa BHXH thành phố


Theo đó, Quyết định 459/QĐ-BHXH quy định cụ thể quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện của các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện, bao gồm cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử:

Đối với hồ sơ giấy, gồm 18 thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng chế độ BHXH và Chi trả các chế độ BHXH, BHTN (thực hiện  Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày  24/6/2019  của BHXH Việt Nam về việc Công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và Chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam); 05 thủ tục thuộc lĩnh vực thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (thực hiện Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam) và 04 thủ tục thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 và Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam).

Đối với hồ sơ giao dịch điện tử, gồm 16 thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN và 17 thủ tục thuộc lĩnh vực thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bạn đọc có thể tải Quyết định tại đây./.

BBT

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 876,174 Hôm qua: 1,083 - Hôm nay: 374 Tuần trước: 5,263 - Tuần này: 4,826 Tháng trước: 50,584 - Tháng này: 33,619 Đang trực tuyến: 4