Trung tâm ngoại ngữ Broad way đã thực hiện kết luận thanh tra

Ngày đăng: 08/11/2019
Trung tâm ngoại ngữ Broad way là một trong số 17 đơn vị được BHXH thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 26/8/2019. Đến nay, đã chấp hành nghiêm túc các nội dung kết luận liên quan...

Trung tâm ngoại ngữ Broad way là một trong số 17 đơn vị được BHXH thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 26/8/2019. Đến nay, đã chấp hành nghiêm túc các nội dung kết luận liên quan.

 

Trung tâm ngoại ngữ Broad way, địa chỉ: 234 Ngũ Hành Sơn –TP Đà Nẵng

Theo Công văn số 0311/2019/CV-BRW ngày 03/11/2019, đơn vị đã chấp hành những yêu cầu của BHXH thành phố Đà Nẵng đúng theo quy định về luật BHXH, như sau:

1.  Đã thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định

2.  Đã điều chỉnh thang bảng lương đảm bảo không thấp hơn mức tiền lương tối thiếu vùng II năm 2019 theo quy định của Chính phú và đã gửi về cơ quan quản lý Nhà Nước về lao động cấp quận theo quy định

3.  Đã rà soát ký kết lại Hợp đồng lao động và điều chỉnh bằng phụ lục HĐLĐ ghi đúng loại hợp đồng, ghi rõ thời điểm bắt đầu với HĐLĐ không xác định thời hạn, hình thức trả lương, ghi đầy đủ điều khoản về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018

4.  Đã giao kết HĐLĐ đối với 02 lao động nước ngoài đúng với quy định Bộ lao động năm 2012 và đã đăng ký đóng BHXH theo Luật BHYT, BHXH theo Luật BHXH năm 2014, và hướng dẫn tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ./.

Lê Thị Thanh Thủy

Tin liên quan

Lượt truy cập: 920,452 Hôm qua: 611 - Hôm nay: 899 Tuần trước: 5,646 - Tuần này: 899 Tháng trước: 51,675 - Tháng này: 99,238 Đang trực tuyến: 2