UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng: 22/11/2019
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND quận, huyện và UBND phường, xã trên địa bàn triển khai thực hiện...

Chủ tịch UBND thành phố Hunh Đức Thơ vừa Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND quận, huyện và UBND phường, xã trên địa bàn triển khai thực hiện.

 

(Ảnh tham khảo)

Theo đó, UBND thành phố giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện UBND phường, xã trên địa bàn, tập trung vào 7 nhóm nội dung, gồm: Chỉ đạo điều hành và tuyên truyn v ci ch hành chinh; Cải cách thể chế hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Trước đó, ngày 04/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đã ký Quyết định số 5088/QĐ-UBND Về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết qủa cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Về kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2018, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; đối với BHXH thành phố, được xếp thứ 2 và là 1 trong 10 đơn vị được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 920,474 Hôm qua: 611 - Hôm nay: 921 Tuần trước: 5,646 - Tuần này: 921 Tháng trước: 51,675 - Tháng này: 99,260 Đang trực tuyến: 4