Thành phố Đà Nẵng tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng: 30/11/2019
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủvà Công văn 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 của Văn phòng Chính phủ,Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 7568/UBND-STTTT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng...

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủvà Công văn 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 của Văn phòng Chính phủ,Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 7568/UBND-STTTT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

 

(Ảnh tham khảo)

Theo Công văn 7568/UBND-STTTT, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngànhỦy ban nhân dân các quận, huyện; phường, xã; các đơn vị sự nghiệp, thực hiện:

1. Quán triệt và gương mẫu thực hiện việc tiếp nhận, xử 1ý văn bản, hồ sơcông việc trên mạng; thực hiện ký số văn bàn đi cho cá nhân và tổ chức, tiến tới văn phòng không giấy tờ.

2. Chỉạo thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông, đản bào ít nhất 95% văn bản điđược gửi liên thông khi đơn vị nhận sử dụng hệ thống Quản 1ý văn bàn và điều hành và 100% văn bàn đến liên thông được tiếp nhận, xử 1ýđúng thời hạn.

3. Chỉđạo kiển tra, xử 1ý các trường hợp có nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin hoặc khi được yêu cầu xử 1ý từ các cơ quan chuyên môn; chịu trách nhiện khi xảy ra 1ộ, lọt thông tin trong qúa trình gửi, nhận văn bản điện tử, xửlý hồ sơ trên môi trường mạng theo quy chế bảo đảm an toàn thông tin tại Quyết định số 4159/QD-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được biết, tại Bảo hiểm xã hội thành phố gần như 100% văn bản đã được xử lý trên môi trường mạng./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 842,335 Hôm qua: 1,288 - Hôm nay: 54 Tuần trước: 5,661 - Tuần này: 2,170 Tháng trước: 76,002 - Tháng này: 60,614 Đang trực tuyến: 10