Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN quận Sơn Trà tổ chức họp, triển khai hoạt động

Ngày đăng: 02/12/2019
Chiều ngày 29/11, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN quận Sơn Trà theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND quận, đã tổ chức họp phiên đầu tiên để triển khai hoạt động dưới sự Chủ trì của ông Nguyễn Đắc Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo...

Chiều ngày 29/11, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN quận Sơn Trà theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND quận, đã tổ chức họp phiên đầu tiên để triển khai hoạt động dưới sự Chủ trì của ông Nguyễn Đắc Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Đắc Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và phát biểu tại phiên họp

 

Tham dự phiên họp còn có thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, UBND các phường và thành viên Tổ Công tác rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 5004/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đắc Xứng đã nêu tầm quan trọng của BHXH, BHYT với vai trò là trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, được thể hiện thông qua Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chinh sách BHXH và các văn bản liên quan từ Trung ương đến cấp địa phương, cơ sở.

 

Ông Nguyễn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc BHXH quận

trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

 

Thay mặt Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Tân - Giám đốc BHXH quận, Phó Trưởng ban Thường trực, đã trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của Ban, phân nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; báo cáo tình hình, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 10 tháng đầu năm trên địa bàn quận, đề ra mục tiêu, giải pháp cần phải thực hiện đến 31/12/2019.

 

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng ban,

Trưởng phòng LĐ-TB và XH quận phát biểu tại phiên họp

 

Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Đắc Xứng đã phát biểu kết luận, khẳng định công tác BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các thành viên Ban Chỉ đạo cần phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu lực quản lý để  hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận; giao Phó Trưởng ban Thường trực hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế hoạt động, xây dựng Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.../.

 

                                                                           Tin và ảnh: Nguyễn Tân

Tin liên quan

Lượt truy cập: 920,283 Hôm qua: 611 - Hôm nay: 730 Tuần trước: 5,646 - Tuần này: 730 Tháng trước: 51,675 - Tháng này: 99,069 Đang trực tuyến: 41