Trả lời ý kiến cử tri về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng: 13/12/2019
Ngày 02/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có Công văn số 398/ĐĐBQH-VP về việc thông báo kết qủa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám Quốc hội XIV. Trong đó, có 3 nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN...

Ngày 02/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có Công văn số 398/ĐĐBQH-VP về việc thông báo kết qủa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám Quốc hội XIV. Trong đó, có 3 nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

làm việc với BHXH thành phố ngày 03/5/2019

Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức 7 cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố, tổng hợp được 72 ý kiến, kiến nghị để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. 

Các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, gồm:

Một là, về xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, Tòa án nhân dân tối cao trả lời tại Mục I Công văn 227/TANDTC-PC ngày 16/9/2019: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự 2015.
 

Hai là, về tố tụng dân sự, thực hiện khởi kiện đơn vị nợ BHXH, BHYT, Tòa án nhân dân tối cao cũng trả lời tại Mục II Công văn 227/TANDTC-PC: Theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Luật Công đoàn thì Công đòan có quyền, trách nhiệm đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chinh đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm và được ngườ'i lao động ủy quyền…
 

Ba là, về việc ban hành Nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, ngày 05/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn 3272/BLĐTBXH-VP: Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 95/20 13/NĐ-CP. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo hành lang pháp 1ý đầy đủ, cho phép xử lý hiệu qủa các hành vi vi phạm về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Bạn đọc quan tâm, có thể tải văn bản tại đây./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,390 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 282 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,021 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,809 Đang trực tuyến: 1