Đoàn giám sát liên ngành làm việc với thành phố về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH

Ngày đăng: 16/12/2019
Chiều 13/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố đã chủ trì, phố hợp với BHXH thành phố và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố làm việc với Đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH trong các loại hình doanh nghiêp năm 2019 theo Công văn số 1769/TLĐ ngày 22/11/2019.

Chiều 13/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố đã chủ trì, phố  hợp với BHXH thành phố và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố làm việc với Đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH trong các loại hình doanh nghiêp năm 2019 theo Công văn số 1769/TLĐ ngày 22/11/2019.

 

Các thành viên Đoàn giám sát tham gia buổi làm việc

Tham gia Đoàn giám sát liên ngành còn có đại diện Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam; thực hiện giám sát trong 02 ngày (12 và 13/12) và trực tiếp tại 3 đơn vị sử dụng lao động. Nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước và phối hợp, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát và giiar quyết khiếu nại, tố cáo;…

Lãnh đạo liên ngành đã báo cáo với Đoàn về tình hình, kết quả thực hiện pháp luật BHXH trên địa bàn thành phố, trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu (tính đến ngày 30/11/2019): Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 9.552 đơn vị, so với cùng kỳ năm trước tăng 1.477 đơn vị (tăng 18,29%); có 275.100 người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có 246.370 người đã tham gia BHXH, chiếm tỉ lệ 89,56%. Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 6.980 người đạt 114,4% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 4.778.987 triệu đồng, so với cùng kỳ trước tăng 378.683 triệu đồng (tăng 8,61%) đạt 87,67% kế hoạch. Nợ khó thu có 983 đơn vị (giải thể, phá sản, ngừng hoạt động...), 54.755 triệu đồng.

Tổng số lao động đã được cấp sổ BHXH: 253.350 người, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ sổ đã rà soát và bàn giao cho người lao động đạt 99,59%. Tổng số tiền chi trả BHXH 4.044.588 triệu đồng, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định...

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu tham gia BHXH của đơn vị sử dụng lao động, người lao động được tiếp nhận và đưa vào kho lưu trữ ngăn nắp, gọn gàng; hồ sơ được bảo quản trong hộp, trên giá, có dán nhãn, ghi đầy đủ thông tin theo quy định để thuận tiện thống kê, kiểm tra, nghiên cứu, bao gồm: 238.447 hồ sơ hưởng chế độ BHXH; 513.389 hồ sơ hành chính nghiệp vụ; 35.194 sổ BHXH của đơn vị gửi do người lao động đã nghỉ việc; 23.159 hồ sơ rà soát sổ BHXH.

Các TTHC đã được đơn giản hoá, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian sớm nhất. Trong đó, BHXH thành phố thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 75 ngày đối với 04 TTHC; giao dịch hồ sơ điện tử9.824 đơn vị phát sinh hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% với 166.724 lượt,  1.162.364 hồ sơ giao dịch điện tử; thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bất kỳ BHXH quận, huyện nào trên địa bàn; từ ngày 01/4/2019, triển khai đăng ký Đặt lịch hẹn giao dịch trên trang thông tin điện tử của BHXH thành phố hoặc gọi điện đến Tổng đài 0236.1022 với 1.435 lịch hẹn giao dịch thành công; có 302 lượt đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, 100% đánh giá hài lòng.

Sở LĐTBXH, BHXH, LĐLĐ thành phố và các sở, ngành liên quan đã ký kết, thực hiện nhiều chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến Luật BHXH, tăng cường thanh kiểm tra và quản lý việc thực hiện chính sách lao động và BHXH, thể hiện rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH ở địa phương và tuân thủ quy định của pháp luật…

Đại diện BHXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH trên địa bàn. Đồng thời, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn, hiệu quả hơn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cũng như các sở, ngành tại điạ phương liên quan đến công tác phối hợp trong tham mưu, tổ chức thực hiện phát triển đối tượng một các bền vững; phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ; quản lý nợ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật… Đoàn tiếp thu các kiến nghị của Thành phố để tiếp tục tham gia kiến nghị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,436 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 328 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,067 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,855 Đang trực tuyến: 4