Quy chế phối hợp thanh tra chuyên ngành trên địa bàn thành phố

Ngày đăng: 16/12/2019
Ngày 04/12, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành Quyết định 5514/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn...

Ngày 04/12, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành Quyết định 5514/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

 

(Ảnh tham khảo)

Quy chế theo Quyết định 5514/QĐ-UBND quy định những nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan quản lý cấp Trung ương đặt tại thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra hằng năm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời giải thích rõ: Thanh tra đối với doanh nghiệp là việc xem xét, đánh giá, xử lí theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Thanh tra và các biên bản pháp luật khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện pháp luật, chính sách, quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có liên quan. Phối hợp trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp là việc cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này sử dụng các hình thức như trao đổi, tham khao thông tin bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, thỏa thuận, thống nhất ý kiến trong quá trình xât dựng kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra nhằm hạn chế tình trạng thanh tra quá 01 lần/năm đối với các doanh nghiệp.

Về đối tượng áp dụng: (1) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; (2) UBND quận, huyện; (3) Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp. Trung ương đặt tại thành phố, gồm: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Mục tiêu phối hợp: (1) Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo hoạt động bình thường, không ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh, bình đẳng cho mọi doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. (2) Hạn chế việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại thành phố: (1) Đối chiếu với kế hoạch thanh tra của các cơ quan chức năng khác trên địa bàn khi xây dựng kế hoạch thanh tra của mình để giảm thiểu trùng lặp; gửi cho Thanh tra thành phố kế hoạch thanh tra năm sau liền kề đã được cấp trên phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác thanh tra nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. (2) Cập nhật, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra nhằm phối hợp  trong công tác xử lí trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp…

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết văn bản tại đây./.  

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,449 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 341 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,080 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,868 Đang trực tuyến: 2