Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 23/12/2019
Theo Công văn số 8117/UBND-SNV ngày 02/12/2019 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế một phần là do người đứng đầu chưa thực sự chú trọng công tác quàn lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quàn lý.

Theo Công văn số 8117/UBND-SNV ngày 02/12/2019 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế một phần là do người đứng đầu chưa thực sự chú trọng công tác quàn lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quàn lý.

 

(Ảnh tham khảo)

Công văn 8117/UBND-SNV nêu rõ, trong thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố đã đề ra và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp để chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Tuy nhiên, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số nơi vẫn chưa nghiêm; tình trạng gây phiền hà, hướng dẫn không rõ ràng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) còn diễn ra, gây bức xúc trong dư luận; tình trạng hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục; vẫn còn hiện tượng một số CBCCVC có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng chưa kịp thời chấn chính, xử lý…


 (Ảnh tham khảo)

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại một phần là do người đứng đầu chưa thực sự chú trọng công tác quản lý CBCCVC thuộc quyền quản lý; ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận CBCCVC chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa tốt; việc xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực chưa nghiêm…

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã tiến hành ngay việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết. Rà soát, bố trí đội ngũ CBVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, thái độ không đúng mực…

Bạn đọc quan tâm có thể tải văn bản tại đây./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,403 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 295 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,034 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,822 Đang trực tuyến: 14