Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu: Mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng: 03/01/2020
Ngày 22/3/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải Châu ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chinh sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận. Đây là mô hình mới,phát huy tác dụng tích cực, hiệu quả trong những năm vừa qua. Để tìm hiểu thêm về kết quả hoạt động và nhân rộng mô hình, Ban biên tập Trang thông tin điện tử BHXH thành phố đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo...

Ngày 22/3/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải Châu ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chinh sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận. Đây là mô hình mới,phát huy tác dụng tích cực, hiệu quả trong những năm vừa qua. Để tìm hiểu thêm về kết quả hoạt động và nhân rộng mô hình, Ban biên tập Trang thông tin điện tử BHXH thành phố đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND quận Hải Châu chủ trì công bố Quyết định

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2016


BBT: Thưa ông, cơ sở nào để quận Hải Châu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chinh sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận từ rất sớm như vậy ?

 


Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu

 

Ông Lê Anh:Về chủ trương của thành phố cũng như quận Hải Châu trong những nămvừa qua là giảm, sáp nhập các Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW (khóa XI) ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, Đảng bộ, chính quyền quận Hải Châu nhận thức rõ BHXH, BHYT, BHTN là những chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.Hơn nữa, qua sơ kết 3 năm thực hiệnNghị quyết 21-NQ/TW, trên thực tế cũng phát sinh những vấn đề cần phải tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo: từ nhận thức đến hành động; từ cấp quận đến phường, tổ dân phố; từ hệ trong thống chính trị đến từng người dân.Đồng thời, phát huy những thế mạnh,tiềm năng, tận dụng mọi nguồn lực xã hội để phục vụmục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện, đảm bảo đồng bộ hơn, hiệu quả hơn…Vì vậy, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của BHXH quận, UBND quận đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, gồm 11 phòng, ngành liên quan, do Chủ tịch UBND quận trực tiếp làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách Khối Văn hóa-Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực.

 

BBT: Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong thời gian qua ?

Ông Lê Anh:Như đã nói, cái được đầu tiên là tạo sự tập trung, đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp vàngười dântrong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Hằng năm, Ban chỉ đạo tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận đưa các chỉ tiêu liên quan vào bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; riêng năm 2018, đã lấy chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 98% là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của quận đăng ký với thành phố.Ban chỉ đạo cũng tham mưu trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan cùng vào cuộc, xác định rõ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN không phải là nhiệm vụ của riêng cơ quan BHXH…Một số kết của cụ thể nổi bật, cách làm mới mà Ban chỉ đạo đã triển khai trong thời gian qua là: Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân liên tục tăng qua các năm (năm 2017 đạt 97%, đến 31/12/2018 đạt trên 98%; riêng BHYT học sinh, sinh viên duy trì đạt 100% từ năm học 2017-2018 đến nay). Giải pháp có tính đột phá là thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thứctuyên truyền;huy động các nguồn lực xã hội cấp thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng; ngoài ra, quận cũng bố trí ngân sách cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng khác, như: Tổ phó Tổ dân phố, cán bộ đoàn thể cấp dưới phường, người cao tuổi dưới 80 tuổi,…Về điểm “nóng” thực hiện BHXH tự nguyện năm 2019, đến 31/10Hải Châu là quận cán đích đầu tiên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạchđược giaonhờ xác định, khai thác đối tượng tiềm năng và chỉ đạo quyết liệt. Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính, giao nhận 100% hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 100% đơn vị giao dịch điện tử trong công tác thu, cấp sổ, thẻ.Công tác kiểm tra liên ngành, giảm nợ; phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ được thực hiện quyết liệt, với sự vào cuộc của các cơ quan liên quan như Công an, Thanh tra, Liên đoàn Lao động, Chi cục thuế,... Việc giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không để hồ sơ trễ hẹn hoặc xảy ra khiếu kiện về BHXH, BHYT, BHTN.

Đến 31/12/2019, mặc dù chưa chốt số liệu nhưng hầu như tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao, Hải Châu đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nổi bật như đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vượt 11,2%; số thu vượt trên 2%; tỷ lệ nợ giảm thiểu, chỉ còn khoảng 3,7%;…

 

BBT: Xin ông cho biết thêm về một số nhiệm vụ, giải pháp của Ban chỉ dạo trong thời gian đến ?

Ông Lê Anh:Trong thời gian đến, Ban chỉ đạo quận sẽ tập trung: (1) Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW (khóa XI)theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW (khóa XII).Trên cơ sở đó, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, đảm bảo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội để tập trung thực hiện, hoàn thành sớm mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân. (2) Tiếp tục đưa các chỉ tiêu liên quan BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết, Kế hoạch hằng năm của quận, phường trên địa bàn; đa dạng hóa, xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp,qua đó làm chuyển hóa nhận thức, đặc biệt là tinh thần chia xẻ cộng đồng, tính nhân văn trong quá trình thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN nói riêng và an sinh xã hội nói chung. (3) Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường “3 hơn” trong cải cách hành chính với trọng tâm là ứng dụng mạng internet, công nghệ thông tin;đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt; thực hiện 100% giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH, BHYT; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ hướng đến người dân, vì người dân phục vụ. (4) Gắn kết quả thực hiện BHXH, BHYT, BHTN với nhận xét, đánh giá, thi đua, khen thưởng kịp thời, công khai và minh bạch, qua đó khuyến khích các ngành, các cấp phát huy sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trên thực tế. (5)Tổ chức tốtcông tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhấtlà nợ đọng, lạm dụng, chiếm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT. 

Xin cảm ơn Ông đã trả lời cuộc phỏng vấn./.

 Hùng Anh thực hiện.

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 780,279 Hôm qua: 1,577 - Hôm nay: 2,096 Tuần trước: 11,495 - Tuần này: 11,246 Tháng trước: 78,599 - Tháng này: 35,446 Đang trực tuyến: 7