AN SINH XÃ HỘI NĂM 2019: 10 DẤU ẤN NỔI BẬT

Ngày đăng: 04/01/2020

1.  Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH từng bước đi vào đời sống

Sau hơn 01 năm thực hiện, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH từng bước đi vào cuộc sống, tạo nguồn lực lớn cho công tác tổ chức thực hiện. Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành. Hiện nay, nhiều Đề án đang được Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng nhằm từng bước đạt được các mục tiêu về phát triển BHXH. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương cũng đã được 63/63 Tỉnh, Thành ủy, UBND các cấp nghiêm túc thực hiện qua việc ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, quán triệt các mục tiêu phát triển BHXH đến các giai đoạn 2021, 2025, 2030 bằng hoặc cao hơn mục tiêu đã được Nghị quyết 28 đề ra.

2 Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, phù hợp yêu cầu thực tiễn

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, với 90,06% số đại biểu quốc hội tham dự tán thành, Bộ luật Lao động sửa đổi đã được thông qua với nhiều quy định mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, thị trường lao động nước ta. Theo đó, các nội dung liên quan đến phạm vi, đối tượng áp dụng; mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ; về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; về thời giờ làm việc bình thường; giải quyết tranh chấp lao động… đã được điều chỉnh trong Bộ luật mới.Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169; theo đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

3 Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676-QĐ/TTg ngày 21/11/2019. Đề án quán triệt rõ quan điểm: Công tác tuyên truyền phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. Hoạt động tuyên truyền phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm, chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân chú trọng lao động là nông dân, khu vực phi chính thức. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH. Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân.

4. Khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam sau ¼ thế kỷ góp phần xây dựng sự nghiệp An sinh xã hội

Với 25 năm xây dựng, nỗ lực phấn đấu và liên tục trưởng thành, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo đảm an sinh xã hội của quốc gia. Điều này được thể hiện qua diện bao phủ BHXH không ngừng mở rộng qua từng năm. Năm 1995 chỉ có 2,2 triệu người tham gia thì đến hết năm 2006 (năm đầu tiên triển khai luật BHXH) đã có 6,7 triệu người tham gia, và đến năm 2019, con số này là 15,7 triệu người. Năm 2008, năm đầu tiên triển khai BHXH tự nguyện, mới chỉ có 6,11 nghìn người tham gia, đến năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có khoảng 551 nghìn người. Số người tham gia BHTN cũng tăng nhanh với 5,9 triệu người tham gia kể từ khi bắt đầu triển khai năm 2009, hiện đạt trên 13,34 triệu.Đặc biệt, năm 2019, số người và tỷ lệ tham gia BHYT trên tổng dân số tăng ấn tượng, vượt các chỉ tiêu được giao với trên 85,3 triệu người tham gia, tương ứng với tỷ lệ bao phủ 90% dân số, tăng 68,8 triệu người so với năm 2003 (năm mà chức năng thực hiện chính sách BHYT chuyển sang cho BHXH Việt Nam). Về số thu, từ tháng 6/1995 đến hết ngày 31/12/2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế toàn Ngành đạt trên 1,886 triệu tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng của đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng liên tục tăng theo thời gian.

5. Dấu ấn 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

Năm 2019 đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. Cùng với việc tổng kết Chỉ thị, những dấu ấn quan trọng 10 năm phát triển BHYT cũng được nhìn lại. Theo đó, cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện đại được bước tiến lớn. Tỷ lệ bao phủ BHYT từ 58,2% năm 2009 tăng lên nhanh chóng, hiện đạt 90% dân số. Riêng giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 đã có thêm khoảng 15 triệu người tham gia BHYT; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình tăng từ 8,38 triệu năm 2015 ước đạt trên 17 triệu trong năm 2019. Hiện có 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số; các tỉnh, thành phố lớn hiện cũng đạt tỷ lệ bao phủ khả quan, từ 88% đến 90%, bao gồm: Hà Nội, Bình Dương, Gia Lai, Nghệ An, Ninh Bình, Vĩnh Phúc… Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân được đảm bảo; số lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng lên gần gấp đôi; từ 92,1 triệu lượt năm 2009, tăng lên và đạt gần 186,4 triệu lượt trong năm 2019.

6 Công tác thu BHXH, BHYT đạt dấu mốc mới; BHXH tự nguyện tăng trưởng mạnh

Công tác thu BHXH, BHYT tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả và xác lập dấu mốc mới với tổng số thu gần 361.549 tỷ đồng; năm 2018 là 332.006 tỷ đồng. Nhiều giải pháp đã được BHXH Việt Nam triển khai mạnh mẽ, nhất là việc thực hiện rà soát tới từng đơn vị đang thực hiện giao dịch kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ đóng thuế. So với năm 2018, số tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 02 lần trong năm 2019. Cụ thể, số tham gia BHXH tự nguyện là gần 551.000 người; số tăng thêm bằng số tham gia của 10 năm trước cộng lại (số tham gia của các năm trước chỉ đạt khoảng 271.000 người). Mặc dù được giao chỉ tiêu khá cao so với các năm trước, tuy nhiên nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã sớm đạt và vượt kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện. Nhiều giải pháp đột phá đã được BHXH các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao số tham gia BHXH tự nguyện; trong đó các hình thức truyền thông, vận động tại các khu dân cư, gặp trực tiếp người dân… được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện.7. Quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục được đảm bảo

Theo thống kê, trong năm toàn Ngành BHXH đã giải quyết 117.174 hồ sơ hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay khoảng 3,1 triệu người; giải quyết 10.736839 lượt người hưởng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe... Số lượt khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục tăng lên, ước đạt khoảng 186,4 triệu lượt; năm 2018 là 176 triệu lượt. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 883.481 người hưởng các chế độ BHTN.

8 Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT tiếp tục được chú trọng

Đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố; hệ thống cấp mã số BHXH - mã số định danh cá nhân duy nhất để quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc; bao gồm: hệ thống giao dịch điện tử; hệ thống thông tin giám định BHYT; triển khai xây dựng trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia...; tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ: Lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH; Thu và quản lý sổ thẻ; Kế toán tập trung; Xét duyệt chính sách (liên thông dữ liệu với phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ, phần mềm Kế toán tập trung nên hạn chế được rất nhiều trường hợp trục lợi quỹ BHXH); Quản lý đầu tư quỹ (liên thông dữ liệu với phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ, phần mềm kế toán tập trung); Quản lý đấu thầu thuốc tập trung... Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện có: 23 dịch vụ. Về cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục giảm thêm 24% số biểu mẫu; 29% tiêu thức; 12% quy trình thao tác thực hiện và 49% thành phần hồ sơ.

9 Đổi mới, sắp xếp bộ máy cơ quan BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 19/7/2019, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH để thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, chỉ đạo chuyển giao chức năng nhiệm vụ của BHXH thành phố trực thuộc về BHXH tỉnh; hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Phòng tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng thuộc BHXH tỉnh. Công tác chuẩn bị được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả tại BHXH các tỉnh, thành phố; cụ thể từ 01/10/2019, thực hiện thí điểm tại BHXH tỉnh Yên Bái và Đồng Nai. Tại BHXH các tỉnh khác, việc sáp nhập và chuyển giao bảo đảm sẵn sàng thực hiện từ 01/01/2020.

10. Hiệu quả hội nhập quốc tế về An sinh xã hội

Tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược Hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng năm 2030 theo Quyết định 146/ QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, công tác hợp tác quốc tế của BHXH Việt Nam tiếp tục được nâng cao cả trong quan hệ đối ngoại đa phương và song phương. Vai trò Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN nhiệm kỳ 2018-2019 của BHXH Việt Nam tiếp tục được thể hiện tích cực qua dấu ấn phối hợp tổ chức thành công Hội nghị ASSA 36 tại Brunei; chủ trì biên soạn cuốn sách “ASSA - 20 năm đồng hành và phát triển” với hàm lượng thông tin mang tính khoa học về An sinh xã hội khu vực; tiếp tục cụ thể hóa nhiều nội dung trong Tuyên bố chung ASSA – cũng là sáng kiến của BHXH Việt Nam tại Hội nghị ASSA 35. Các hoạt động hợp tác song phương được triển khai mạnh mẽ, nhất là với các tổ chức An sinh xã hội của Hàn Quốc – đóng vai trò là đối tác chiến lược của BHXH Việt Nam. Tại các diễn đàn đa phương khác như Hiệp hội An sinh xã hội thế giới - ISSA, Tổ chức Y tế thế giới – WHO, Tổ chức Lao động quốc tế - ILO… BHXH Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hợp tác, từng bước khẳng định vị thế trong trong lĩnh vực An sinh xã hội.

Nguồn Tapchibaohiemxahoi.gov.vn


Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,430 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 322 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,061 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,849 Đang trực tuyến: 24