CCVC Cơ quan BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 06/01/2020
Chiều 3/1, Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị CCVC năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng CCVC và NLĐ thuộc Cơ quan BHXH Việt Nam...

Chiều 3/1, Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị CCVC năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng CCVC và NLĐ thuộc Cơ quan BHXH Việt Nam.

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết: Năm 2019, Cơ quan BHXH Việt Nam đã chủ động bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương... Từ đó, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; cũng như triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cụ thể, năm 2019, toàn quốc đã có trên 15,767 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (bằng 100,7% kế hoạch Thủ tướng giao và chiếm khoảng 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi); 570 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 121% kế hoạch và tăng 294 nghìn người so với năm 2018); 13,4 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 100,3%); trên 85,4 triệu người tham gia BHYT (đạt 100,6% và đạt tỉ lệ bao phủ 89,3% dân số). Thu BHXH, BHYT được trên 364.061 tỉ đồng (đạt 102,3%); tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 6.018 tỉ đồng (bằng 1,6% so với số phải thu, thấp nhất trong nhiều năm qua).

Toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ (đã bàn giao 13,95 triệu sổ, đạt 99,32% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ); giải quyết 117.174 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (đến nay tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 3,1 triệu người); 840.302 người hưởng trợ cấp 1 lần; hơn 10,7 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe; 883.481 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 20.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề; trên 186,4 triệu lượt người KCBB BHYT…

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thực hiện chính sách BHXH

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm TTHC từ 28 xuống còn 27 thủ tục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, đơn giản hóa các mẫu biểu để thực hiện mục tiêu “Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và BHXH ” theo Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Về ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam đã triển khai bao phủ hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, liên thông với các bộ, ngành nhằm mục đích hỗ trợ người dân và DN trong giao dịch với cơ quan BHXH và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Năm 2019, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết gần 61 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

BHXH Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các tỉnh tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành LĐ-TB&XH, ngành Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Điều Bá Được

Bên cạnh đó, các công tác khác như: Quản lý tài chính, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, thi đua-khen thưởng, truyền thông... đều đạt được những kết quả tích cực; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của BHXH Việt Nam; công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ CCVC; công tác xây dựng cơ bản, triển khai đề án, dự án theo đúng quy định; công tác văn phòng đã đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ngành; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CCVC và NLĐ trong cơ quan được đảm bảo.

Tăng cường ứng dụng CNTT và xây dựng văn hóa ngành BHXH

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp, phương hướng khắc phục trong năm 2020; đồng thời bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân khối Văn phòng Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu bật những kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan BHXH Việt Nam nói riêng, ngành BHXH nói chung đã đạt được trong năm 2019 ở các lĩnh vực thu, giảm nợ đọng, giải quyết các chế độ cũng như công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT... Đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và từng CCVC khi đảm nhận khối lượng công việc lớn, thường xuyên làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện với số người tăng mới trong năm 2019 gấp đôi năm 2018, bằng kết quả quá trình 10 năm thực hiện chính sách này.

Trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Từ những kết quả đạt được của năm 2019, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể CCVC trong Cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, bứt phá các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các chương trình hành động của Chính phủ, của Ngành, của đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; bám sát cơ sở, địa phương để có những chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu tốt hơn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ hiện nay, yếu tố CNTT cần phải được đặc biệt coi trọng, vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo… có tác động, hỗ trợ đắc lực. Do đó, lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ trong cơ quan cần phải đổi mới tư duy làm việc; tăng cường học tập, rèn luyện nâng cao trình độ CNTT, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, để không bị tụt hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng cần hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại, nỗ lực, cố gắng xây dựng “Văn hóa ngành BHXH” theo hướng thân thiện, gần gũi với người tham gia BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Thi đua-Khen thưởng đã công bố các quyết định về thi đua, khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Cơ quan BHXH Việt Nam. Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Thực hiện chính sách BHXH; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Điều Bá Được- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể: Ban Thực hiện Chính sách BHXH, Văn phòng BHXH Việt Nam và Trung tâm CNTT. 

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan BHXH Việt Nam năm 2020, với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.

Nguồn BaoBaohiemxahoi.vn

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,418 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 310 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,049 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,837 Đang trực tuyến: 12