BHXH thành phố: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về chi trả không dùng tiền mặt

Ngày đăng: 06/01/2020
Năm 2019, BHXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chi trả chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành vượt chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, trong đó: chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 35,27% (vượt 1,27%); chi BHXH một lần đạt 59,26% (vượt 26,26%); chi trợ cấp thất nghiệp đạt 71,80% (vượt 11,80%)...

Năm 2019, BHXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chi trả chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành vượt chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, trong đó: chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 35,27% (vượt 1,27%); chi BHXH một lần đạt 59,26% (vượt 26,26%); chi trợ cấp thất nghiệp đạt 71,80% (vượt 11,80%).
 Theo Công văn số 2296/BHXH-KHTC ngày 31/12/2019, để có được những kết quả nêu trên, BHXH thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, như: Tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 5657/UBND-BHXH ngày 21/8/2019 về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.  Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng BHXH quận, huyện. Phối hợp với ngân hàng, bưu điện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phát động phong trào thi đua phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn Ngành. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố hướng dẫn người lao động mở tài khoản ATM để chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp và hoàn trả tiền thu hồi trợ cấp thất nghiệp thông qua tài khoản của BHXH thành phố tại các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH cơ quan bưu điện và ngân hàng…

Hoàng Thị Đông

Tin liên quan

Lượt truy cập: 949,490 Hôm qua: 360 - Hôm nay: 358 Tuần trước: 4,763 - Tuần này: 358 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 180,909 Đang trực tuyến: 4