Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1

Ngày đăng: 07/01/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 với nhiều nội dung, chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 với nhiều nội dung, chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư. 

 
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 với các nội dung:
1. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang; do Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
2. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. 
3. Chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1: Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật.
4. Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng do Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng quyết định; thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật…
Quyết định 27/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,425 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 317 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,056 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,844 Đang trực tuyến: 19