Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 01 năm 2020

Ngày đăng: 14/01/2020
Sáng nay 14/01, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 01/2020, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TecaPro; các Ban, Vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Sáng nay 14/01, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 01/2020, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TecaPro; các Ban, Vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

 

Quang cảnh trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng

Theo số liệu tổng hợp, báo cáo tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 15,774 triệu người tham gia BHXH, đạt 100,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện là 574 nghìn người, tăng 297 nghìn người; số người tham gia BHXH thất nghiệp là 13,43 triệu người, tăng 786 nghìn người (6,2%) so với năm 2018; chiếm khoảng 27,55 lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 85,95 triệu người, đạt 100,7% so với kế hoạch giao, tăng 2,41 triệu người (2,9%) so với năm 2018; đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 89,3% dân số; tổng số thu BHXH, BHYT là 368.181 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 102,4% so với kế hoạch giao; đạt tỷ lệ 100,5% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2019; tăng 36.206 tỷ đồng (10,9%) so với năm 2018; tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN  sau khi trừ số tiền nợ của các đơn vị thuộc Vinashin, Vinaline được khoanh nợ (574 tỷ đồng) là 11.316 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,98% so với số phải thu, trong đó, số tiền nợ phải tính lãi là 5.985 tỷ đồng, chiếm 1,58% số phải thu...

Đối với BHXH thành phố Đà Nẵng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN hầu như đều đạt và vượt mức so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó: đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT đạt 248.605 người, tăng 3,35% so với 2018, đạt 100,54% kế hoạch; đối tượng tham gia BHTN đạt 241.158 người, tăng 3,34% so với năm 2018, đạt 101,02% kế hoạch; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 7.366 người, tăng 3.948 người so với năm 2018 (tăng 115,51%), đạt 105,18% kế hoạch; đối tượng tham gia BHYT đạt 1.059.086 người (chưa tính đối tượng là lực lượng vũ trang đang đóng trên địa bàn có tham gia BHYT), đạt 100,76% kế hoạch; độ bao phủ BHYT toàn dân trên 98,6%; lao động tham gia BHXH chiếm khoảng 45,32% lực lượng lao động trong độ tuổi; lao động tham gia BHTN chiếm khoảng 42,70% lực lượng lao động trong độ tuổi; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng 7,61%, đạt 102,73% kế hoạch...Chủ trì điểm cầu Đà Nẵng:

Đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH thành phố

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương toàn Ngành năm 2019 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác thu, phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, giảm nợ đọng,… Trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu các vụ, ban, đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố phải chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020; trong đó, cần quan tâm đánh giá kết quả cụ thể, rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và Công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu./.

                                                                                       Kim Oanh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,496 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 388 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,127 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,915 Đang trực tuyến: 9