Hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016

Ngày đăng: 01/07/2016
Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam...
 

Xe tuyên truyền lưu động của BHXH TP Đà Nẵng

     Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Chính phủ quyết định chọn ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam thể hiện ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe; đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
    Nhằm nâng cao trách nhiệm của những người tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước, theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép treo 115băng rôn, 200 phướn từ ngày 24/6/2016 đến ngày 08/7/2016 với nội dung: 
     - “Vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế”;
     -“Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”
     -“Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”;
     -“Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân”;
Tổ chức 02 xe ô tô tuyên truyền lưu động trong 02 ngày (01 và 02/7/2016) trên các tuyến đường của thành phố, khu vực tập trung đông dân cư, bệnh viện, trường học, các Trung tâm y tế… phát thanh những nội dung tuyên truyền: 
     - Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị;
     - Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi;
     Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình thành phố thực hiện phóng sự “Bảo hiểm y tế toàn dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội”;Phối hợp với Báo Đà Nẵng xây dựng số chuyên trang ra ngày 01/7/216 với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”.
     Các hình thức tuyên truyền đã tạo sự quan tâm, chú ý của người dân góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế tiến đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân./.
 

Phướn tuyên truyền trên các trực đường chính của thành phố
 
Tin và ảnh: Kim Oanh
 
Tin và ảnh: Kim Oanh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 183,957 Hôm qua: 466 - Hôm nay: 480 Tuần trước: 9,112 - Tuần này: 946 Tháng trước: 29,891 - Tháng này: 35,115 Đang trực tuyến: 27