Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2013-2014

Ngày đăng: 12/08/2014
Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2013-2014...
 
     Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Liên Chiểu Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2013-2014.
     Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Nhân - Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Quận ủy viên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Liên Chiểu, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng thu BHXH thành phố; Phòng GD&ĐT; Trung tâm y tế, phòng Y tế quận; UBND các Phường; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách BHYT học sinh của các trường học trên địa bàn quận.
 
Đồng chí Lê Anh Nhân-PGĐ BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
     Năm học 2013-2014 quận Liên Chiểu có 23.032 học sinh, sinh viên có thẻ BHYT trên tổng 24.977 học sinh đạt tỷ lệ 92,25%, số tiền thu 70%  HSSV đóng là: 4.882.642.583 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30 % là: 2.340.826.410 đồng. 
         - Khối Cao đẳng, trung cấp, THPT đạt trung bình 92,2%, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trường đạt cao nhất 100% như Trung tâm công nghệ thông tin.
         - Khối trường THCS đạt trung bình 92,3% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trường đạt thấp nhất 81,4% , trường đạt cao nhất 97,6% như Trường THCS Lương Thế Vinh.
         - Khối trường tiểu học đạt trung bình 93,4% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT, trường đạt thấp nhất là 79,4%, trường đạt cao nhất là 100% như trường Trần Bình Trọng.
         - Trong năm học 2013-2014, BHXH quận Liên Chiểu đã chi số tiền 743.545.100 đồng cho các trường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, trường nhận được cao nhất là 132.967.900 đồng, thấp nhất là 9.980.800 đồng, đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc y tế tại nhà trường. 
     - BHXH quận Liên Chiểu cũng đã chi 195.305.703 đồng tiền hoa hồng phí cho các trường, góp phần động viên kịp thời cho cán bộ làm công tác thu BHYT học sinh, sinh viên.
 
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Chương-PCT UBND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về công tác tuyên truyền BHYT học sinh, những kinh nghiệm và cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện BHYT học sinh…
 

Trường tiểu học Phan Phu Tiên phát biểu tham luận
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác BHYT, bảo đảm năm học 2014-2015  có 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT, Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND quận chỉ đạo:
     1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
      -  Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh theo đúng quy định của Luật BHYT. 
     - Chỉ đạo quyết liệt đối với các trường học trực thuộc, có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, giao chỉ tiêu cho các trường năm học 2014-2015, phải đạt 100% học sinh tham gia BHYT.  Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT năm học 2014-2015 vào kết quả đánh giá, bình xét thi đua năm 2014 đối với tập thể và cá nhân. 
      - Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và thanh quyết toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn. 
     2. Bảo hiểm xã hội quận
      - Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các Trường học, đài truyền thanh quận tuyên truyền học sinh tham gia BHYT.
      - Phối hợp với ngành y tế giám sát việc thực hiện KCB BHYT, kịp thời phản ảnh những vấn đề phát sinh  tại các cơ sở y tế trong việc KCB BHYT đối với học sinh.
      - Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm y tế học sinh.
      - Thường xuyên, tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện BHYT học sinh của các Trường học trên địa bàn về UBND quận để có hướng chỉ đạo.
     3. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội quận
Tham mưu kịp thời cho UBND quận trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và  phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT và cung cấp kịp thời cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quận.
     4. Trung tâm Y tế quận phải tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt việc khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, đảm bảo một cách tốt nhất quyền lợi cho đối tượng khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên khám chữa bệnh BHYT. 
     5. Đài Truyền thanh quận phối hợp với BHXH quận, các ban, ngành đoàn thể liên quan đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, pháp luật, chính sách, chế độ BHYT, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi trong việc tham gia BHYT của học sinh, phụ huynh học sinh. Kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc tham gia BHYT.
     6. Các trường THCS, tiểu học
      - Triển khai, quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo liên quan đến BHYT cho toàn thể các thành viên trong Hội đồng nhà trường, học sinh và phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Phải xem công tác BHYT học sinh là một trong những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
      - Giao chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh năm học 2014-2015 đạt 100% cho từng lớp học. Chỉ đạo các bộ phận liên quan tổng hợp, thống kê, báo cáo, đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh năm 2014-2015 vào kết quả đánh giá, bình xét thi đua năm 2014 đối với các tập thể và cá nhân.
     7. Uỷ ban nhân dân các phường hỗ trợ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015 đạt tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. 
 
 
Đồng chí Lê Anh Nhân- Phó giám đốc BHXH thành phố trao Giấy khen của  BHXH Thành phố Đà Nẵng cho các Trường thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học 2013-2014.
 
     Hội nghị đã trao tặng 01 Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 03 Giấy khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng cho các trường đã có thành tích trong việc thực hiện tốt Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2013-2014./.
 
                                                                       Nguyễn Bá Bích- BHXH Liên Chiểu
 
Nguyễn Bá Bích- BHXH Liên Chiểu - Loại hình Tin

Tin liên quan

Lượt truy cập: 268,075 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 52 Tuần trước: 6,903 - Tuần này: 52 Tháng trước: 25,725 - Tháng này: 25,586 Đang trực tuyến: 4