Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang

Ngày đăng: 01/08/2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HOÀ VANG
Địa chỉ:  Trung tâm hành chính huyện Hoà Vang
Số điện thoại:   0236.2.242.275- 0236.3.674.099 - 0236.3.674.246

Cán bộ, công chức viên chức BHXH huyện Hòa Vang:
 

HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Hà Liễu Phó Giám đốc Phụ trách 0905.074.407
Nguyễn Tấn Trọng Phó Giám đốc 0909.857.149
Nguyễn Thị Bích Phụng Phó Giám đốc 0988.859.879
Nguyễn Mạnh Tiên Chuyên viên - phụ trách BP Thu 0935.753.117 
Phan Hưng Chuyên viên - phụ trách BP Sổ thẻ 0935.604.887
Đinh Châu Minh Chuyên viên BP Thu 0905.621.646 
Phạm Thị Dung Chuyên viên BP TC-KT 0905.014.536
Đặng Ly Na Chuyên viên - phụ trách BP TNHS -TKQ 0905.895.985 
Trương Thị Thu Phương Chuyên viên BP Chế độ chính sách  0905.917.116
Đặng Văn Trường Chuyên viên 0905.204.602
Trần Thị Oanh Chuyên viên BP Sổ thẻ 01683.474.053
Lê Thị Hiền Trang KTT - Phụ trách BP TC-KT 0905.271.787
Nguyễn Thị Vy Chinh Chuyên viên BP TC-KT 0906.527.500 
Huỳnh Trung Tín NV hợp đồng - BP Thu 0906.482.264
Phạm Thị Nhung Chuyên viên BP TNHS-KTQ 01215.954.807
Nguyễn Nam Hải Nhân viên bảo vệ 01224.409.007
Trần Thị Phượng Nhân viên bảo vệ 0905.554.437LÃNH ĐẠO

 
 
 Phó Giám đốc Phụ trách
Hà Liễu
 

 
 
 Phó Giám đốc
Nguyễn Tấn Trọng
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Bích Phụng

 

     Huyện Hoà Vang nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng, là huyện ngoại thành duy nhất của thành phố.

- Diện tích: 737,5 km² ( bằng 77,5% diện tích phần đất liền của TP Đà Nẵng )

- Dân số: 108.990  người (năm 2008).

- Mật độ dân số khoản 209 người/km²

     Hòa Vang là địa phương nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, có nhiều địa danh đẹp và thơ mộng như khu du lịch sinh thái rừng Bà Nà, Suối Mơ, hồ thủy lợi Hòa Trung, hồ thủy lợi Đồng Nghệ, sông Cu Đê..


     Hòa Vang phát triển kinh tế rất đa dạng với đủ loại ngành, nghề. Phần lớn người dân sinh sống bằng nghề nông, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, một bộ phận nhỏ tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch...

    Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang được thành lập theo Quyết định số 24 BHXH/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 5 năm 1998 của Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, Biên chế hiện nay có 9 cán bộ, nhân viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có Giám đốc và Phó Giám đốc. Tất cả CBNV đều có trình độ đại học, tuổi đời đa số còn trẻ, khoẻ,  nhiệt tình trong công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đựoc giao.

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Bảo hiểm xã hôi huyện:


Chức năng:


   Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang là cơ quan hành chính trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng, có chức năng giúp Giám đốc BHXH thành phố tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện theo quy định của BHXH Việt Nam, theo phân cấp của BHXH thành phố và quy định của pháp luật.

   BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH thành phố và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện. BHXH huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:


- Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp.

- Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia theo phân cấp.

- Tổ chức thu BHXH, BHYT, BHTN đối với tổ chức, cá nhân theo phân cấp.

- Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo phân cấp.

- Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

- Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm Đại lý do UBND xã giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế ''một cửa'' tại cơ quan BHXH huyện.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT, BHTN khi tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quản lý và sử dụng CBCC, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện.

- Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định. 

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 201,160 Hôm qua: 1,793 - Hôm nay: 302 Tuần trước: 7,576 - Tuần này: 302 Tháng trước: 39,114 - Tháng này: 13,204 Đang trực tuyến: 5