Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Ngày đăng: 01/04/2019
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU
Địa chỉ: Số 252 Hồ Tùng Mậu – TP Đà Nẵng  
Số điện thoại: 0236.3.767.256 - 0236.3.730.085


Cán bộ, công chức viên chức BHXH quận Liên Chiểu:
 

 

HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Bá Bích Giám đốc 0905.140.387
Hồ Văn Minh Phó giám đốc 0986.100.542
Trần Thị Ban Chuyên viên 0979.818.357
Huỳnh Thị Thu Trang Chuyên viên 0975.402.262 
Nguyễn Khoa Diệu Thanh Chuyên viên 0925.006.003
Võ Thị Hạnh Chuyên viên 0935.737.528
Hà Thị Tiến Chuyên viên 0905.150.698
Phan Nhật Lệ Chuyên viên 0905.885.185
Nguyễn Nam Hoà Chuyên viên 0909.775.477
Nguyễn Khánh Hội Chuyên viên 01649.842.509
Hoàng Thị Thuỳ Dung Chuyên viên 0905.005.147
Nguyễn Thị Thương Chuyên viên 0935.688.747
Trần Thị Thanh Hải Chuyên viên  
Lê Thị Tuyết Mai Chuyên viên  
Lê Văn Xong Chuyên viên 0905.488.127
Mai Mai Phương Chuyên viên 0946.110.123
Nguyễn Thị Ngọc Hiền Chuyên viên 0935.348.168
Lưu Hoàng Vinh Chuyên viên 0913.220.747
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0905.797.485


LÃNH ĐẠO


   
 Giám đốc
Nguyễn Bá Bích
 
 
 
Phó Giám đốc
Hồ Văn Minh


 

Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, đóng trên địa bàn quận Liên Chiểu, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của  Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của quận Liên Chiểu. BHXH quận có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. 

 Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu được thành lập từ tháng 5 năm 1998, địa điểm trụ sở chính: 398 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu- thành phố Đà Nẵng

Lúc mới thành lập đội ngũ cán bộ công chức viên chức của BHXH quận  chỉ có 05 người . Đến nay cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 16 người và được cơ cấu như sau:

*Lãnh đạo gồm: 01 Giám đốc, 2 phó Giám đốc.

*Bộ phận kế toán: 01 kế toán trưởng, 01 kế toán viên.

*Bộ phận thu: 04 người.

*Bộ phận giải quyết BHXH: 1 ng­ười. 

*Bộ phận cấp sổ, thẻ: 2 ng­ười.

*Bộ phận giám định BHYT: 2 người.

*Bộ phận tiếp nhận hồ sơ + thủ quỷ: 2 ng­ười. 

*Bộ phận CNTT: 01 ng­ười

Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Giám đốc BHXH thành phố giao. Bao gồm:

- Tổ chức thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo phân cấp của BHXH thành phố khai thác và quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT.   

- Tổ chức quản lý đối tượng hưởng chế độ và thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện giám định BHYT tại trung tâm y tế Liên Chiểu; ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH và thu BHYT tự nguyện.

- Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản được phân cấp, tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, giám sát các hoạt động KCB tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp quận để thanh tra, kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo quản lý và lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

- Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa do BHXH thành phố hướng dẫn.

- Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại các tố cáo về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo phân cấp.

 Từ khi thành lập và đi vào hoạt động BHXH quận Liên Chiểu luôn tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận. Số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, số thu BHXH, BHTN, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước, nợ đọng giảm. Chi trả các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đảm bảo đúng chế độ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh…

Trong suốt quá trình hoạt động từ ngày thành lập đến nay, BHXH quận Liên Chiểu thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và sự phối hợp của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận.

Với tinh thần trách nhiệm cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức viên chức, qua các năm BHXH quận đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được BHXH thành phố giao, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội triển trên địa bàn quận Liên Chiểu.

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 201,139 Hôm qua: 1,793 - Hôm nay: 281 Tuần trước: 7,576 - Tuần này: 281 Tháng trước: 39,114 - Tháng này: 13,183 Đang trực tuyến: 9