Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn

Ngày đăng: 07/12/2011
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng  
Số điện thoại: 0236.3.961.877 - 0236.3.961.394

Cán bộ, công chức viên chức BHXH quận Ngũ Hành Sơn:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Hai Giám đốc 0905.404.168
Nguyễn Đình Tây Phó giám đốc 0905.182.748
Hoàng Thị Kim Hoa Phó giám đốc 0982.225.125
Lê Thành Đạt Chuyên viên  0935.778.377
Nguyễn Văn Truyền Chuyên viên 0905.800.567
Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên 0974.708.056
Nguyễn Thị Mỹ Liên Chuyên viên 0989.157.096
Nguyễn Thị Thục Trinh Chuyên viên 0905.504.959
Phạm Thị Ái Hương Chuyên viên 0983.171.447
Lê Hồng Thuý Chuyên viên 0983.708.770
Trần Hoàng Hà Chuyên viên  
Ngô Lê Phương Thuý Kế toán trưởng 0985.009.180
Nguyễn Vũ Bảo Chuyên viên 0905.486.877
Nguyễn Thị Hồng Tươi Chuyên viên 0935.108.340
Phan Cao Khánh Chuyên viên  
Nguyễn Tiến Cường Chuyên viên  
Đào Thị Thanh Hương Nhân viên  
Võ Minh Hoàng Nhân viên bảo vệ  
 

LÃNH ĐẠO

 
   
 Giám đốc
Nguyễn Hai
 
   
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Tây
 
 

 
Phó Giám đốc
Hoàng Thị Kim Hoa    
   
              Ngũ Hành Sơn nằm về phía Đông – Nam của thành phố Đà Nẵng, là địa danh có thắng cảnh nổi tiếng Ngũ Hành Sơn với năm ngọn núi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, cùng với những hang động kỳ bí: Động Âm phủ, Động Huyền Không ..., những ngôi chùa trang nghiêm, gắn liền với những lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng tâm linh như: Lễ hội Quán thế âm vào ngày 19 tháng 2 (Âm lịch). Ngũ Hành Sơn còn là địa danh nổi tiếng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã làm nên tên tuổi Anh hùng Phan Hành Sơn. Nơi đây còn nổi tiếng với làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Non Nước, qua bàn tay điêu luyện của người thợ những tảng đá vô tri đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật nổi tiểng trong nước và thế giới. 

Cùng với sự hình thành phát triển của thành phố Đà Nẵng và ngành Bảo hiểm xã hội. Ngày 18 tháng 4 năm 1998, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BHXH thành lập BHXH quận Ngũ Hành Sơn  trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng, có chức năng giúp Giám đốc BHXH thành phố Đà nẵng tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận theo phân cấp quản lý của BHXH thành phố Đà Nẵng và quy định của pháp luật. 

 

Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. 

 

Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đống tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn. 

 

 Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà nẵng kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận Ngũ hành Sơn dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác sau khi được phê duyệt.

 

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp. 

 

3. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp. 

 

4. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp. 

 

5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp. 

 

6. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định. 

 

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp. 

 

8. Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

 9. Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. 

 

10. Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

 

11. Tổ chức, thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận. 

 

12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. 

 

13. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm. 

 

14. Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

 

15. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

 

16.Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

17.Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của đơn vị. 
           
            18. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.


Tin liên quan

Lượt truy cập: 201,118 Hôm qua: 1,793 - Hôm nay: 260 Tuần trước: 7,576 - Tuần này: 260 Tháng trước: 39,114 - Tháng này: 13,162 Đang trực tuyến: 5