BHXH thành phố Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

Ngày đăng: 10/12/2018
Ngày 08/12/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018


 Ngày 08/12/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì Hội nghị, các đồng chí: Phó Giám đốc BHXH thành phố; Chánh văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng các phòng và Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ BHXH quận huyện.

 


Đồng chí Đinh Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018

 

Theo báo cáo tình hình thực hiện kết quả 11 tháng năm 2018 của toàn ngành BHXH thành phố cho thấy:

- Đã khai thác mới 1.454 đơn vị, tăng 450 đơn vị (tăng 44,8%) so với cùng kỳ năm trước; 7.463 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, thấp hơn 1.117 lao động so với cùng kỳ năm trước; 7.463 lao động tham gia BHTN, thấp hơn 2.127 lao động so với cùng kỳ năm trước; 427 người tham gia BHXH tự nguyện, thấp hơn 440 người so với cùng kỳ năm trước; 39.506 người tham gia BHYT hộ gia đình, thấp hơn 7.430 người so với cùng kỳ năm trước; có 8.075 đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, tăng 14,69% so với cùng kỳ năm trước; 966 đơn vị chỉ tham gia BHYT, tăng 18,09% so với cùng kỳ năm trước; tổng số người tham gia các loại hình BHYT là 982.442 người, tăng 11.345 người (1,17%) so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân chiếm 94,9% dân số thành phố.

- Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 4.400.306 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 429.915 triệu đồng (10,83%), đạt 86,79% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

- Có 8.183 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đạt 99,47% trên tổng số đơn vị do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Đã cấp mới sổ BHXH cho 34.748 người, tăng 1.120 người (3,33%) so với cùng kỳ năm trước; đã cấp 665.207 lượt thẻ BHYT, giảm 4.518 lượt thẻ so với cùng kỳ năm trước.

- Công tác chi trả và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đúng quy định với số tiền 5.470.874 triệu đồng; đã giải quyết cho 1.606 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, giảm 31,69% so với cùng kỳ năm trước; 12.378 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận chuyển đến 855 trường hợp; chuyển đi 139 trường hợp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 225.753 lượt người, tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 72.407 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 2.958 lượt người; đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 2.589.088 lượt người, so với cùng kỳ năm trước giảm 97.012 lượt người (giảm 3,61%).

-  Thực hiện tiếp nhận 255.658 lượt hồ sơ (tăng 26,87% so với cùng kỳ năm trước) với 1.498.428 hồ sơ;  đã giải quyết 257.089 lượt hồ sơ với 1.508.910 hồ sơ.

- Đã thanh tra 187 đơn vị; kiểm tra 117 đơn vị;  đã kiến nghị thu hồi số nợ  BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm thanh tra, kiểm tra với số tiền 53.475 triệu đồng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao trong năm 2018, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố kết luận tại Hội nghị yêu cầu các đơn vị từ đây đến cuối năm khẩn trương tập trung các nguồn lực: Tiếp tục thực hiện quyết liệt đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, nỗ lực phấn đấu tăng thu, giảm nợ đảm bảo hoàn thành đến ngày 31/12/2018 vượt mức kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh  mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Công văn số 4929/BHXH-CSYT ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019; đánh giá kết quả phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và đề xuất khen thưởng năm 2018 theo quy định tại Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức, lao động hợp đồng và bổ sung thông tin cá nhân năm 2018./.

 


Tin: Kim Oanh; Ảnh: Xuân Minh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 108,558 Hôm qua: 916 - Hôm nay: 853 Tuần trước: 8,968 - Tuần này: 5,082 Tháng trước: 34,095 - Tháng này: 25,519 Đang trực tuyến: 31