BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Ngày đăng: 07/01/2019
Ngày 05/01/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018...


Ngày 05/01/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố, đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH thành phố, đồng chủ trì, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH thành phố, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, các đồng chí Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên, các đồng chí Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn BHXH quận, huyện và hơn 100 CBCCVC Văn phòng BHXH thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố thay mặt lãnh đạo BHXH thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 


Đồng chí Lê Anh Nhân, phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BHXH Việt Nam, của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động, của người tham gia BHXH, BHYT và sự cố gắng, nỗ lực của CBCCVC toàn Ngành, BHXH thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Ngành BHXH Việt Nam, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Kết quả một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: đã khai thác mới được 1.594  đơn vị, tăng 503 đơn vị (tăng 46,10%) so với cùng kỳ năm trước; số đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt 240.335 người, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,36% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; số  đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 3.418 người, tăng 103,94% so với cùng kỳ năm trước, đạt 113,55% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; số đối tượng tham gia BHTN đạt 227.026 người, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,86% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; tổng số người tham gia BHYT: 1.022.595 người, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95,90% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN: 5.031.460 triệu đồng, so với năm 2017, tăng 11,39%, đạt 100,31% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN: 200.643 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,00% so với kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao; đã cấp sổ BHXH mới cho 37.744 người, so với năm 2017 tăng 210 sổ (tăng 0,56%), đạt tỷ lệ 99,99% trên tổng số người tham gia BHXH; đã cấp 721.477 lượt thẻ BHYT; tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 5.991.937 triệu đồng…

 


Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng phát động phong trào thi đua năm 2019

 

Hội nghị thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổng hợp ý kiến đóng góp các Nội quy, Quy chế của cơ quan từ Hội nghị liên tịch các phòng và tổ công đoàn; phát động phong trào thi đua năm 2019 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn vị. Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến của CBCCVC và được Giám đốc BHXH thành phố trả lời thỏa đáng.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng cho 04 tập thể và 08 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn năm 2018”.


Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu kết luận

 tại Hội nghị CBCCVC năm 2018

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đó là: Nghiên cứu, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đạt kết quả theo Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng; đẩy mạng công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ Ngành; kiểm soát chi phí, cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT; cần có giải pháp ngay từ đầu năm trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, đặc biệt là công tác thu, thu nợ; thực hiện tiết kiệm để chăm lo đời sống CBCCVC; tiếp tục nghiên cứu, phát triển sáng kiến, đề tài khoa học có hiệu quả và áp dụng trong hoạt động nghiệp vụ …quyết tâm, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra./.

 

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị CBCCVC năm 2018Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch CĐCS BHXH TP báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018

 

Tập thể Lãnh đạo BHXH thành phố chụp hình lưu niệm tại Hội nghị


Chụp hình lưu niệm ký kết giao ước thi đua năm 2019 của các đơn vị trực thuộc BHXH TP

 

 

                                                                                          

Kim Oanh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 235,128 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 828 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 2,100 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 18,010 Đang trực tuyến: 11