Hải Châu: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 10/01/2019
Ngày 07/01/2019, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị...
     Ngày 07/01/2019, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
     Tham dự Hội nghị, cấp thành phố có ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Giám đốc BHXH thành phố; cấp quận có ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận chủ trì Hội nghị, ông Phạm Xuân Thụ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận Ủy, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch HĐND quận, lãnh đạo BHXH quận, lãnh đạo Bưu điện Đà Nẵng 1, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo 13 UBND phường trên địa bàn quận, các thành viên Ban chỉ đạo quận.

 
Toàn cảnh Hội nghị

     Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quận: Năm 2018, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận; sự phối hợp tốt giữa các phòng, ngành liên quan và UBND 13 phường trên địa bàn, công tác BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả tốt, cụ thể:
     1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tuyên truyền
     - UBND quận và Ban chỉ đạo quận đã chủ động trong chỉ đạo, lãnh đạo, ngay từ đầu năm ban hành các Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 trên địa bàn quận; tổ chức các Hội nghị đánh giá, triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thực hiện cho các đơn vị liên quan.
     - Các phòng, ngành liên quan, UBND 13 phường  tiếp tục ban hành, triển khai quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch công tác... 
     - Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa, xã hội hóa, thông qua hàng loạt các hoạt động, như:  Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu BHYT toàn dân lần thứ 2; Tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT; Tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về Luật Công đoàn, Luật BHXH và Luật BHYT; Tổ chức đối thoại trực tiếp với 390 lao động tại 08 đơn vị; Các Đại lý thu, UBND phường tổ chức tự in băng rôn, tờ rơi, xe cổ động tuyên truyền; Phối hợp đưa tin, viết bài phỏng vấn, thực hiện phóng sự trên Đài truyền hình, Báo Đà Nẵng về phát triển đối tượng...
     - Định kỳ đưa vào báo cáo, chương trình công tác để chỉ đạo, điều hành. 
     2. Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 
     - Số đơn vị, số thu, số người tham gia đều tăng cao so với 2017; tỷ lệ nợ giảm 0,62% so với năm 2017, thấp nhất từ trước đến nay.
    - BHYT toàn dân trên địa bàn quận đạt 98,5%, cao nhất từ trước đến nay, trong đó duy trì BHYT HSSV đạt tỷ lệ 100%, được Giám đốc BHXH thành phố khen thưởng về thực hiện BHYT toàn dân năm 2018. 
     - Cấp sổ, thẻ đạt tỷ lệ 100%; không để xảy ra phôi sổ, thẻ hỏng do in sai. 
     - Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.
     - Đơn vị đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử đạt 99,96%. 
     3. Công tác xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm 
     - Xác minh 124 đơn vị, truy đóng 69 lao động, số tiền 229,29 triệu; từ chối thanh toán 40 trường hợp, số tiền 1.205 triệu. 
     - Kiểm tra liên ngành tại 32 đơn vị, thu hồi 404 triệu đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN, 0,8 triệu tiền thanh toán ốm, xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng.
     Nhìn chung, năm 2018, công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, có nhiều điểm mới, thay đổi căn bản so với những năm trước từ nhận thức đến hành động; sự vào cuộc của hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng rõ nét hơn, như: 
     + Chỉ tiêu liên quan BHXH, BHYT được đưa vào Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận và được UBND thành phố giao 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là thực hiện BHYT toàn dân đạt 98%.
     + Công tác tuyên truyền được tiếp tục được đa dạng hóa, xã hội hóa.
    + Một số hoạt động, kết quả tiếp tục phát huy, công tác phát triển đối tượng tham gia được quan tâm hơn, mở rộng phạm vi như: phát triển đối tượng cán bộ hội, đoàn thể cấp dưới phường; triển khai rà soát cấp thẻ BHYT cho người từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa có thẻ BHYT.Bà Trương Thị Ánh – Phó giám đốc BHXH quận báo cáo tại Hội nghị

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Giám đốc BHXH thành phố đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo quận trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo quận tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.


 
Ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Giám đốc BHXH TP phát biểu tại Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo quận yêu cầu BHXH quận chủ trì, phối hợp các phòng, ngành, UBND 13 phường sớm tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 2019 về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và chủ động phối hợp triển khai thực hiện, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ BHYT toàn dân năm 2019 trên địa bàn quận với mục tiêu đạt 99%.


Ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo
 phát biểu kết luận Hội nghịTrần Văn Anh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 235,137 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 837 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 2,109 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 18,019 Đang trực tuyến: 2