BHXH thành phố Đà Nẵng: Những sự kiện nổi bật năm 2018

Ngày đăng: 30/01/2019
Năm 2018, với những thuận lợi cơ bản từ sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam...

     Năm 2018, với những thuận lợi cơ bản từ sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả từ các Sở, Ngành, Đoàn thể; Ngành BHXH thành phố Đà Nẵng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhưng với tinh thần quyết tâm, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, phát huy triệt để những yếu tố thuận lợi và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, Ngành BHXH thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và những nhiệm vụ chính trị được giao.
     Dưới đây là những sự kiện nổi bật của Ngành BHXH thành phố Đà Nẵng năm 2018 do Ban Biên tập Website BHXH thành phố Đà Nẵng bình chọn.

     1. Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đến thăm và làm việc với BHXH thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc
     Ngày 13/6/2018, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã đến thăm và làm việc với BHXH thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện quan trọng, là lần đầu tiên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đến thăm đơn vị, với những ý kiến chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt là nguồn động viên khích lệ rất lớn, tạo nên một khí thế mới, động lực và quyết tâm mới trong cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) Ngành BHXH thành phố Đà Nẵng.

     2. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/BCT đánh dấu bước chuyển biến lớn về công tác lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Đ/c Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/BCT

     Ngày 12/10/2018, Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.
Sau 5 năm thực hiện NQ21-NQ/BCT, trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa mạnh mẽ vào cuộc sống cộng đồng, được toàn xã hội quan tâm cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chỉ số về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt mức so với mục tiêu của Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ công bằng xã hội, ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đ/C Võ Công Trí, trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW .

     3. Công tác Giám định BHYT đã có những bước tiến vượt bật, từ vị trí là 1 trong 10 đơn vị trong cả nước có số chi âm quỹ lớn nhất nước vào năm 2017, đã vươn lên là 1 trong 10 đơn vị trong cả nước có số chi âm quỹ thấp nhất.

     Kết thúc năm 2017, BHXH thành phố đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức trong lĩnh vực công tác này; là một trong 10 tỉnh, thành phố trong cả nước có số bội chi quỹ BHYT cao nhất nước.

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

     Trong bối cảnh đó, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt, sự hỗ trợ từ BHXH Việt Nam và sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Ngành BHXH đã quyết liệt chỉ đạo công tác này với rất nhiều giải pháp cứng rắn, kiên quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó việc áp dụng vận hành Cổng thông tin giám định với 100% cơ sở KCB kết nối với Cổng là một giải pháp mang tính hiệu quả rất cao, góp phần quan trọng trong công tác giám định với kết quả cuối năm 2018 đã tiến tới mục tiêu cân đối quỹ theo dự toán được Chính phủ giao, là một trong 10 BHXH tỉnh, thành phố trong cả nước có mức chi âm quỹ thấp nhất.

     4. Công tác cải cách Thủ tục hành chính nâng tầm với những cải cách quan trọng.
     Là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong tất cả các lĩnh vực. BHXH thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất công tác này, thể hiện trên một số mặt:
     - Nghiêm túc thực hiện bộ thủ tục hành chính của Ngành, nghiêm cấm mọi hành vi yêu cầu đối tượng phải bổ sung, cung cấp các loại hồ sơ, giấy tờ trong từng nghiệp vụ ngoài hồ sơ quy định tại bộ thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm túc qui trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết trả kết quả TTHC theo mô hình "một cửa - một cửa liên thông", kiên quyết khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đến tháng 12/2018 đã đạt mục tiêu 100% hồ sơ đúng hẹn, không còn hồ sơ trễ hẹn.
     - Ứng dụng tốt nhất công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, áp dụng triệt để các phần mềm của BHXH Việt Nam ban hành như: TCS, TST, TNHS, quản lý nhân sự, đặc biệt là ứng dụng hệ thống văn bản điều hành, cơ bản hoàn thành mục tiêu văn phòng không giấy.

Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố nhận Bằng khen về công tác cải cách TTHC tại Hội nghị CCHC của BHXH Việt Nam


     - Tăng cường giao dịch điện tử trong mọi lĩnh vực công tác, trong đó lĩnh vực hồ sơ Thu, Sổ thẻ đã đạt tỷ lệ 99,45%; trong lĩnh vực hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, do tính đặc thù của loại hồ sơ này nên tỷ lệ chưa cao, trong năm 2019 trên cơ sở Quyết định thay thế QĐ 828/QĐ-BHXH và QĐ 636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam cùng với việc triển khai thực hiện mục tiêu về giao dịch điện tử theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, BHXH thành phố sẽ đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực này.
     - Tiếp tục đẩy mạnh phương thức giao dịch qua hệ thống Bưu chính công ích, thông qua phương thức giao dịch này đã có hàng triệu lượt hồ sơ, TTHC được thực hiện, góp phần rút ngắn thời hạn giải quyết, rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động.
     Có thể nói, công tác cải cách TTHC năm 2018 của BHXH TP Đà Nẵng đã có những bước tiếnquan trọng, nâng tầm dịch vụ công lên mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo được niềm tin, nhận được sự ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     5. Công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai các quy định mới về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ngày 29/8/2018

     Với rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhưng gặp khó khăn nên dẫn đến một lực lượng lao động lớn bị giảm như: Công ty TNHH Foster Đà Nẵng (năm 2018 giảm 3.770 lao động so với năm 2017), Công ty TNHH MTV TBO VINA (bỏ trốn giảm 403 lao động), Công ty TNHH Matrix Việt Nam và Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam (năm 2018 giảm 3.093 lao động so với năm 2017); nhiều đơn vị để số nợ lớn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển đối tượng. Nhưng với sự điều hành quyết liệt cùng với những giải pháp căn cơ, Ngành BHXH thành phố đã vượt qua những kho khăn đó và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác thu, giảm nợ, phát triển đối tượng. Trong đó, có những kết quả nổi bật như:
     - Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 113,55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số người tham gia vào cuối năm 2018 là 3.418 người, Trong đó, riêng năm 2018 đã phát triển mới 2.345 người, tăng gấp 3,18 lần so với số người tham gia lũy kế đến cuối năm 2017.
     - Tổng số người tham gia BHYT đạt 101,09% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt tỷ lệ 95,90%, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.
     Trong đó: BHYT Học sinh - Sinh viên đã có bước tiến vượt bậc với nhiều đơn vị, trường học đạt kết quả 100%, có 2 đơn vị: BHXH quận Hải Châu và BHXH quận Thanh Khê đạt và giữ vững mục tiêu 100%.
     - Về số thu, tuy rất khó khăn nhưng đến cuối ngày 31/12/2018, BHXH thành phố cũng đã về đích với tổng số thu là 5.031.460 triệu đồng đạt 100,31% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
     - Phấn đấu thu hồi nợ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn của toàn Ngành, trong tháng 12, toàn ngành đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào công tác này. Tuy kết quả cuối năm vẫn còn rất nhiều đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 145 tỷ đồng, nhưng BHXH thành phố cũng đã đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao với tỷ lệ 4,00%.

     6. Cơ bản hoàn thành công tác đồng bộ dữ liệu, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới và mã số BHXH cá nhân cho người hưởng; hoàn thành công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động
 
Đồng chí Trương Toa, Trưởng phòng Cấp sổ thẻ báo cáo tình hình rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT tại Hội nghị đánh giá công tác cấp thẻ BHYT ngày 25/9/2018

     - Công tác đồng bộ dữ liệu, cấp mã số BHXH cá nhân cho người hưởng, cấp thẻ BHYT theo mã số cá nhân và mẫu mã mới là một nhiệm vụ phát sinh mới, phức tạp, liên quan đến toàn dân, với một khối lượng công việc khổng lồ kéo dài xuyên suốt trong 02 năm 2017 - 2018. BHXH thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt trong triển khai thực hiện và đã hoàn thành theo đúng tiến độ của BHXH Việt Nam.
     Công tác đồng bộ dữ liệu hoàn thành đánh dấu bước tiến vượt bậc của Ngành BHXH nói chung, BHXH thành phố Đà Nẵng nói riêng về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng.
     - Công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động là nhiệm vụ toàn Ngành BHXH phải thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Việc rà soát, hoàn thành dữ liệu của người tham gia và in, cấp sổ BHXH mới với dữ liệu "sạch" cho người lao động là nhiệm vụ rất nặng nề và phức tạp, nhưng toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt tiến độ, đến cuối năm 2018 đã cơ bản hoàn thành với tỷ lệ 99,96%.

     7. Công tác quản lý đối tượng, chi trả các chế độ chặt chẽ với sự nâng tầm về chất lượng phục vụ thông qua dịch vụ bưu điện và tài khoản cá nhân, tạo mọi thuận lợi đã đem lại niềm tin và sự hài lòng đối với người hưởng.
     Với gần 50.000 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và hàng triệu người hưởng trợ cấp BHXH ngắn hạn, BHXH một lần với tổng nguồn chi gần 6.000 tỷ đồng, nhưng công tác quản lý chi trả luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ và an toàn quỹ.
 
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện


     Nét nổi bật của công tác này trong năm 2018 là việc triển khai áp dụng chữ ký số 100% trong việc lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp thất nghiệp hàng ngày, tạo được thuận lợi cho người hưởng và tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng phẩm. Bên cạnh đó, ngoài việc chi trả qua hệ thống Bưu điện, đã tăng cường công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản ATM; Trong năm đã quyết liệt triển khai thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân người hưởng (ATM) theo đề án của chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, DS PHSK và trợ cấp thất nghiệp.
     Trong đó, lĩnh vực ốm đau, thai sản, DS PHSK đã phát triển nhanh, từ tỷ lệ dưới 30% số người hưởng nhận qua tài khoản ATM được triển khai từ năm 2016, đến cuối năm 2018 số người nhận trợ cấp OĐ, TS, DS PHSK toàn thành phố đã tiệm cận tỷ lệ 100% góp phần quan trọng trong việc chi trả kịp thời các khoản tiền trợ cấp đến tay người lao động và chống lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản từ đơn vị sử dụng lao động. Trong lĩnh vực chi trả TCTN, từ phương thức chi trả tiền mặt qua hệ thống Bưu điện, đầu quý II/2018 triển khai chi trả qua tài khoản ATM, đến cuối năm 2018 đã có trên 60% người hưởng TCTN (trên 6000 người) nhận TCTN qua tài khoản ATM. BHXH thành phố tiếp tục phấn đấu mục tiêu chi trả qua tài khoản ATM ngừơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 100% trong năm 2019.
     Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản cá nhân người hưởng là một trong những bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính với kết quả, hiệu quả cao. Tạo nhiều thuận lợi cho người hưởng, góp phần thực hiện tốt đề án về công tác chi trả An sinh xã hội của Chính phủ và đặc biệt đây là giải pháp có hiệu quả trong việc hạn chế, ngăn chặn sự lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH từ người sử dụng lao động.

     8. Công tác Thông tin - Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN khởi sắc.

     Thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN là nhiệm vụ và là giải pháp trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Lê Anh Nhân, PGĐ BHXH thành phố báo cáo Luật BHXH năm 2014 tại Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam và Hội người khuyết tật Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng ngày 26, 27 tháng 9 năm 2018

     Năm 2018, BHXH thành phố đã có nhiều phương thức đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong hệ thống chính trị cũng đã có sự tăng cường, hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền của Ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tin, truyền thông như Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Báo Thanh niên, Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng (DRT), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8) đã có nhiều bài viết, nhiều chuyên mục về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Có thể nói bức tranh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN năm 2018 của BHXH thành phố mang nhiều màu sắc và thật sự khởi sắc.

“Ngày hội truyền thông chính sách BHYT học sinh”do BHXH và Phòng GDDT quận Thanh Khê phối hợp tổ chức ngày 03/11/2018 


 
Ông Phan Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Sơn Trà
phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu pháp luật BHXH, BHYT do LĐLĐ và BHXH quận Sơn Trà phối hợp tổ chức ngày 07/02/2018

     9. Công tác Thanh tra - Kiểm tra được tăng cường đem lại kết quả và hiệu quả cao.
    Năm 2018, công tác Thanh tra - Kiểm tra của Ngành được tăng cường mạnh mẽ, trong đó chức năng thanh tra công tác thu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 được chú trọng và thực hiện đạt hiệu quả cao; Số cuộc thanh tra kiểm tra vượt kế hoạch. Cụ thể: BHXH thành phố thanh tra tại 197 đơn vị SDLĐ; kiểm tra 117 đơn vị. BHXH quận, huyện kiểm tra tại 223 đơn vị.

Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN
tại đơn vị sử dụng lao động

     Qua công tác thanh tra kiểm tra đã ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 1.261 triệu đồng; kiến nghị thu hồi số nợ 66.560 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2018 đã hoàn chỉnh hồ sơ 6 đơn vị SDLĐ có hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT chuyển sang cơ quan Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

     10. Công tác Tổ chức - Cán bộ được kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua đầu năm 2018.

     Công tác TCCB luôn được coi là khâu then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Với nhận thức đó, BHXH thành phố luôn quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực công tác này, thường xuyên kiện toàn, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy để đảm bảo năng lực tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng bậc lương, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ chế độ và quản lý viên chức chặt chẽ. Điều động, thay đổi vị trí làm việc định kỳ và đột xuất phù hợp với nhiệm vụ chung và đáp ứng được yêu cầu công việc thực tiễn của từng đơn vị trực thuộc.
     Trong năm, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Giám đốc BHXH quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH thành phố từ 01/8/2018; 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh


Giám đốc BHXH thành phố cũng đã ban hành nhiều quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ tại các phòng và BHXH quận, huyện./.BBT Website BHXH thành phố Đà Nẵng

Tin liên quan

Lượt truy cập: 234,448 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 148 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 1,420 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 17,330 Đang trực tuyến: 24