Đà Nẵng: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố giám sát tình hình thực hiện pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp.

Ngày đăng: 11/04/2019
Trước tình hình các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa nghiêm túc, đặc biệt là các doanh nghiệp để nợ BHXH kéo dài với số lượng lớn, chậm khắc phục...


Trước tình hình các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa nghiêm túc, đặc biệt là các doanh nghiệp để nợ BHXH kéo dài với số lượng lớn, chậm khắc phục. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiến hành chức năng giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


Theo đó, ngày 28/3/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 63/ĐĐBQH-VP về việc báo việc chấp hành Luật BHXH. Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo việc chấp hành các quy định của Luật BHXH trong việc đóng BHXH cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp mình trong giai đoạn 2016 - 2018 và những khó khăn, vướng mắt, kiến nghị có liên quan. Báo cáo gửi về Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trước ngày 15/4/2019.

Đây là một trong những giải pháp mà BHXH thành phố tham mưu đề xuất với cơ quan thẩm quyền ở địa phương để sớm khắc phục tình hình nợ BHXH tồn đọng lớn, kéo dài ở nhiều doanh nghiệp. Với sự vào cuộc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, công tác thu hồi nợ của BHXH thành phố trong thời gian đến sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.

Lê Anh Nhân

Tin liên quan

Lượt truy cập: 234,321 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 21 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 1,293 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 17,203 Đang trực tuyến: 8