Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"

Ngày đăng: 13/05/2019
Vào lúc 08h30 ngày 16/5/2019 (thứ Năm), Cổng TTĐT thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"...

      Vào lúc 08h30 ngày 16/5/2019 (thứ Năm), Cổng TTĐT thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"  tại địa chỉ https://doithoai.danang.gov.vn/​ .

Tin liên quan

Lượt truy cập: 234,362 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 62 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 1,334 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 17,244 Đang trực tuyến: 3