[Infographic] Tăng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến

Ngày đăng: 03/07/2019
Khi khám chữa bệnh vượt tuyến, nếu chi phí cho 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí và số tiền này có sự thay đổi trong năm 2019...

Khi khám chữa bệnh vượt tuyến, nếu chi phí cho 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí và số tiền này có sự thay đổi trong năm 2019.

Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Tin liên quan

Lượt truy cập: 567,733 Hôm qua: 1,605 - Hôm nay: 1,056 Tuần trước: 14,721 - Tuần này: 7,469 Tháng trước: 161,026 - Tháng này: 53,767 Đang trực tuyến: 11