Về việc không cấp thẻ, giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với đơn vị nợ

Ngày đăng: 02/08/2019
Gần đây, có nhiều ý kiến hỏi và đề nghị giải đáp về việc không cấp thẻ, giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với đơn vị nợ. Vậy, căn cứ vào đâu để cơ quan BHXH thực hiện...

Gần đây, có nhiều ý kiến hỏi và đề nghị giải đáp về việc không cấp thẻ, giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với đơn vị nợ. Vậy, căn cứ vào đâu để cơ quan BHXH thực hiện ? Trong trường hợp này, quyền lợi của người tham gia BHYT có được bảo đảm không và giải quyết như thế nào ?

(Ảnh tham khảo)

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Phạm Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Quản lý thu, BHXH thành phố về các nội dung liên quan và được giải đáp như sau:

Thứ nhất, cơ quan BHXH căn cứ Điều 1 Luật BHYT năm 2014:

- Quy định tại Khoản 9: “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”.

- Quy định tại Khoản 28: “3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có  thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp đơn vị không đóng hoặc đóng không đầy đủ BHYT theo quy định, cơ quan BHXH sẽ không cấp thẻ BHYT hoặc giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT của tháng tiếp theo.

Thứ hai, quyền lợi về khám, chữ bệnh của người tham gia BHYT vẫn được bảo đảm và người sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí theo quy định tại Điểm b Khoản 28 nêu trên.

Được biết BHXH thành phố cũng đã có Công văn số 397/BHXH-QLT ngày 27/3/2019 hướng dẫn về nội dung này gửi đến tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

 

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,178 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 454 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,639 Tháng trước: - Tháng này: 65,095 Đang trực tuyến: 36