Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Chấn chỉnh công tác khám và cấp hồ sơ giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH

Ngày đăng: 05/08/2019
Qua một số ý kiến phản ánh về việc cơ sở y tế cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) dễ dàng...


Ảnh Sưu tầm

 

Qua một số ý kiến phản ánh về việc cơ sở y tế cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) dễ dàng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 01/8/2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2170/SYT-QLHNYT về việc chấn chỉnh công tác khám và cấp hồ sơ giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ BHXH.  

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành liên quan; Giám đốc các cơ sở KCB chịu trách nhiệm về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đúng quy định, kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.  Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế


Tin Nguyễn Thị Thu 


Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,183 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 459 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,644 Tháng trước: - Tháng này: 65,100 Đang trực tuyến: 41