Ban biên tập

Ngày đăng: 07/12/2017
BAN BIÊN TẬP WEBSITE   
Email: anhnh@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:
Điện thoại NR:  
Di động: 0905.224.225
   
TRƯỞNG BAN    
Nguyễn Hùng Anh       
   Email:  cuongnv@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0905.137.164
   
    PHÓ TRƯỞNG BAN
    Nguyễn Văn Cường
 


   
Email: manln@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3825.142
Điện thoại NR: 
Di động: 0982.86.80.86
   
PHÓ TRƯỞNG BAN     
Lê Nho Mẫn       
Email: nguyetttm@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:  
Điện thoại NR:  
Di động: 0989.441.123
   
THÀNH VIÊN     
Trần Thị Minh Nguyệt    


    
   Email: thunt1@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0982.436.449
   
    THÀNH VIÊN
    Nguyễn Thị Thu
 


   
Email: thuyltt1@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3825.142
Điện thoại NR: 
Di động: 0985.700.777
   
THÀNH VIÊN     
Lê Thị Thanh Thuỷ    

    
   Email: oanhttk@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0903.578.647
   
    THÀNH VIÊN
    Trần Thị Kim Oanh
 

 
 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 923,235 Hôm qua: 715 - Hôm nay: 862 Tuần trước: 5,646 - Tuần này: 3,682 Tháng trước: 51,675 - Tháng này: 102,021 Đang trực tuyến: 6